Podaci o zaposlenom
Ime : Herceg Dejana
Katedra : 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : vuletic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 118
Telefon : 485-2580
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu