Podaci o zaposlenom
Ime : Vasiljević Dragana
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : vdragana@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Nova zgrada rektorata III-9
Telefon : 485-2137
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu