Podaci o zaposlenom
Ime : Mijatović Gorana
Katedra : 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : gorana86@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 117
Telefon : 485-2581
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu