Podaci o zaposlenom
Ime : Sekulić Dalibor
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : dalsek@yahoo.com
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 302
Telefon : 485-2538
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu