Podaci o zaposlenom
Ime : Radić Jelena
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : jelenar_@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 310B
Telefon : 485-2540
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu