Podaci o zaposlenom
Ime : Nikolić Milan
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Predavač
Email : mnikolic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 302
Telefon : 485-2551
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu