Podaci o zaposlenom
Ime : Bojanić Milana
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : milana.bojanic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Kabinet : Blok F 225
Telefon : 485-2588
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu