Podaci o zaposlenom
Ime : Minja Aleksandar
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : sale.telekom@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 225
Telefon : 485-2519
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu