Podaci o zaposlenom
Ime : Joža Ana
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : anajoza@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 310B
Telefon : 485-2540
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu