Podaci o zaposlenom
Ime : Ostojić Vladimir
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent sa doktoratom
Email : vladimir.ostojic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 215
Telefon : 485-2518
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu