Podaci o zaposlenom
Ime : Gazivoda Nemanja
Katedra : 225 - Katedra za električna merenja i metrologiju
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : nemanjagazivoda@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : P 20
Telefon : 485-2569
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu