Podaci o zaposlenom
Ime : Bajović Dragana
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : dragana.bajovic@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu