Podaci o zaposlenom
Ime : Jerkan Dejan
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : dejan.jerkan@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : MI B4-A
Telefon : 485-2203
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu