Podaci o zaposlenom
Ime : Dević Saša
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : sasa.devic@schneider-electric-dms.com
Lična prezentacija : http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Kabinet : Blok F 124
Telefon : 485-2590
Status : Neaktivan
 

Povratak na pretragu