Podaci o zaposlenom
Ime : Batinić Branislav
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : banebb@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : MI V4-5
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu