Podaci o zaposlenom
Ime : Bulat Marina
Katedra : 225 - Katedra za električna merenja i metrologiju
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : marina.bulat@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu