Podaci o zaposlenom
Ime : Laković Nikola
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : lakovicn@yahoo.com
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : MI V4-5
Telefon : 485-2541
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu