Podaci o zaposlenom
Ime : Bjelica Jelena
Katedra : 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : jelenabjelica90@yahoo.com
Lična prezentacija : http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 119
Telefon : 485-2579
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu