Podaci o zaposlenom
Ime : Papež Dušan
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VS
Email : dusan.papez@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : MI B4-0
Telefon : 485-2204
Status : Neaktivan
 

Povratak na pretragu