Podaci o zaposlenom
Ime : Stamenković Andrijana
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : andrijana.stamenkovic88@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu