Podaci o zaposlenom
Ime : Filko Igor
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Stručni saradnik na projektu
Email : igor.filko@gmail.com
Lična prezentacija : http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu