Podaci o zaposlenom
Ime : Petrović Radosav
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant SSS
Email : petrovic.r@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu