Podaci o zaposlenom
Ime : Rakanović Damjan
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : rdamjan@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 301
Telefon : 021 485-2537
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu