Podaci o zaposlenom
Ime : Trivunović Dario
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : dario.trivunovic@schneider-electric-dms.com
Lična prezentacija : http://deet.ftn.uns.ac.rs/index.php
Telefon : 021 485 2588
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu