Podaci o zaposlenom
Ime : Jošić Slobodan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač pripravnik
Email : josic.slobodan92@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Status : Neaktivan
 

Povratak na pretragu