Podaci o zaposlenom
Ime : Vukajlović Nikola
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : nikolavuk93@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu