Podaci o zaposlenom
Ime : Devaja Tijana
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : 09081993@gmail.com
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu