Podaci o zaposlenom
Ime : Simić B. Nikola
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : simicnikola90@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu