Podaci o zaposlenom
Ime : Simić Nikola
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : nikolasimic61@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu