Podaci o zaposlenom
Ime : Toskić Vasiljević Marko
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant SSS
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu