Podaci o zaposlenom
Ime : Toskić Vasiljević Marko
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu