Podaci o zaposlenom
Ime : Tošić Saša
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VS
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu