Podaci o zaposlenom
Ime : Petković Milica
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu