Podaci o zaposlenom
Ime : Petković Milica
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent sa doktoratom
Email : milica.petkovic@uns.ac.rs
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu