Podaci o zaposlenom
Ime : Isakov Ivana
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu