Podaci o zaposlenom
Ime : Gutai Ivan
Katedra : 225 - Katedra za električna merenja
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Stručni saradnik na projektu
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu