Podaci o zaposlenom
Ime : Vujkov Barbara
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : vujkovbarbara@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu