Podaci o zaposlenom
Ime : Lazić Ivan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač pripravnik
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu