Podaci o zaposlenom
Ime : Arbanas Miloš
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : milostravian2@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu