Podaci o zaposlenom
Ime : Rafailović Ivan
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant SSS
Email : ivanrafailovic93@gmail.com
Status : Neaktivan
 

Povratak na pretragu