Podaci o zaposlenom
Ime : Krsman Vladan
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu