Podaci o zaposlenom
Ime : Nikolić Kristina
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : kika995@gmail.com
Telefon : 021/485-2543
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu