Podaci o zaposlenom
Ime : Sandić Borisav
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VS
Email : borosandic@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu