Podaci o zaposlenom
Ime : Gavrilov Teodora
Katedra : 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto : Asistent
Zvanje : Asistent
Email : teodorans22@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu