Podaci o zaposlenom
Ime : Ostojić Miloš
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : milos.ostojic747@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu