Podaci o zaposlenom
Ime : Šobot Srđan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač pripravnik
Email : srdjan_sobot@live.com
Telefon : 021/485-2523
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu