Podaci o zaposlenom
Ime : Boruš Stevan
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : stevab@uns.ac.rs
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu