Podaci o zaposlenom
Ime : Jelisavčić Ognjen
Katedra : 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : jelisavcicognjen@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu