Podaci o zaposlenom
Ime : Božić Milan
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : milanputinci08@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu