Podaci o zaposlenom
Ime : Zoranović Jovana
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : jovana_94ns@hotmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu