Podaci o zaposlenom
Ime : Joković Marko
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : markojokovic@uns.ac.rs
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu