Podaci o zaposlenom
Ime : Nikić Vladimir
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Saradnik u nastavi
Email : nikic.vladimir@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu